Hitachi - Inspire the Next
Zastosowania Object Storage na przykładzie Hitachi Content Platform
Hitachi Data Warriors
Hitachi Data Warriors
Kiedy?
Time Icon
Zastosowania Object Storage na przykładzie Hitachi Content Platform
10 Listopada, 2017 Godzina 10:00
Zarejestruj się! »
Kto?
Presenter Name Maciej Kot & Krzysztof Waszkiewicz

Hitachi Vantara
Dane są inwestycją! - Jako ludzie tworzymy i przechowujemy ogromne ilości danych. Ten trend raczej się nie zmieni, a co więcej, można przypuszczać, że będzie rosła też pierwsza pochodna sumy przechowywanych danych, czyli szybkość ich wzrostu. Przetwarzanie wielkich zbiorów danych mocno zmieniło logikę, dotychczas stosowaną w klasycznym podejściu, ponieważ mechanizmy big data zwykle odpowiadają na pytanie „Jak jest?”, nie zaś „Dlaczego tak jest?”. Skoro nie szukamy związku przyczynowo skutkowego, ale chcemy poznać korelację zdarzeń, potrzebujemy ogromnych ilości danych. Najważniejszy w tym momencie jest fakt, że warto przechowywać dane, nawet z pozoru nieistotne. Sesja dotyczy najnowszej platformy obiektowej Hitachi Content Platform, jej funkcjonalności i wykorzystania w dzisiejszym świecie IoT.
HitachiVantara.com | community.HitachiVantara.com
LinkedIn Twitter Facebook Youtube
HITACHI is a trademark or registered trademark of Hitachi, Ltd. All other trademarks, service marks and company names are properties of their respective owners.